زمین های آماده مشارکت برای احداث کارخانه و کارگاه

عنوان زمین

متراژ : 3000 متر مربع

پروانه ساخت : دارد

موقعیت : نشتارود ، دینارسرا

عنوان زمین

متراژ : 3000 متر مربع

پروانه ساخت : دارد

موقعیت : نشتارود ، دینارسرا

عنوان زمین

متراژ : 3000 متر مربع

پروانه ساخت : دارد

موقعیت : نشتارود ، دینارسرا

امتیاز شما

مقایسه آگهی ها

مقایسه