زمین های آماده مشارکت برای ویلا

عنوان زمین

متراژ : 3000 متر مربع

پروانه ساخت : دارد

موقعیت : نشتارود ، دینارسرا

عنوان زمین

متراژ : 3000 متر مربع

پروانه ساخت : دارد

موقعیت : نشتارود ، دینارسرا

عنوان زمین

متراژ : 3000 متر مربع

پروانه ساخت : دارد

موقعیت : نشتارود ، دینارسرا

امتیاز شما

مقایسه آگهی ها

مقایسه