عقب نشینی ساختمان چیست و چه قوانینی دارد؟

images 2 copy
0425later copy

عقب نشینی ساختمان چیست و چه قوانینی دارد؟

عقب نشینی ساختمان  در واقع زمانی رخ می دهد که شهرداری بخواهد طرحی برای زیبا سازی و نوسازی شهر و عریض کردن معابر و خیابان ها ارائه دهد. ممکن است کل یا قسمتی از ملک شما در طرح قرار بگیرید که لازم است آن قسمت ملک به شهرداری واگذار شود. در اینجا ممکن است برای شما سوالاتی از قبیل آیا می توان از واگذار کردن ملک به شهرداری خوداری کرد،  حق و حقوق مالک در برابر واگذاری ملک چیست،  از کجا می توان فهمید که ملک در طرح نوسازی قرار دارد مطرح شود. برای پاسخ به اینگونه سوالات لازم است که قوانین عقب نشینی ساختمان ها را بدانید.

قوانین عقب نشینی ساختمان ها

برای اصلاح رفت وآمد وعریض شدن خیابان ها، شهرداری هر چند وقت یک بارتصمیم به عریض کردن خیابان ها می گیرد که ممکن است نیاز به تخریب بعضی از ساختمان ها و گاهی  نیز نیاز به تخریب قسمتی از ساختمان وعقب نشینی باشد.

این عقب نشینی مشکلاتی را برای مالکان به همراه دارد زیرا شخصی ملکی را خریداری نموده و مدتی بعد متوجه شده است که ملک خود در طرح نوسازی شهرداری قرار گرفته است و دچار خسارت و ضرر مالی شده است و میخواهد بداند که آیا می تواند از وضعیت ملک در زمان عقب نشینی اطلاع پیدا کند یا خیر.

با خواندن این مقاله، از تمام قوانین عقب نشینی ساختمان مطلع خواهید شد پس با مازی ملک همراه باشید.

قوانین عقب نشینی در زمان اجرای طرح‌ شهرداری

مهم ترین نکته ایی که باید به آن توجه کنید این است که قانون همواره هنگام اجرای طرح نوسازی با شهرداری موافقت می نماید و شهرداری آن طور که بخواهد و صلاح ببینید طرح را اجرا میکند وشما موظف هستید طبق قانون ملک خود را به شهرداری واگذار نمایید. شما نمی توانید از دادن ملک یا قسمتی از ملک به شهرداری خود داری کنید.

2 copy

برای جلوگیری ضرر و زیان ملک خود در هنگام عقب نشینی ساختمان ها نکات زیر را رعایت کنید:

 • قانون شهرداری را موظف می کند که در هنگام گرفتن ملک یا خسارت به قسمتی از ملک به مالکان هزینه پرداخت کند.
 • چه خسارت به عرصه (زمین ملک) و چه خسارت به اعیان(ساختمان وبنا) وارد شود شهرداری موظف به پرداخت خسارت به مالک می شود.

اگر خسارت به اعیان یا همان ساختمان وارد شود کارشناسان میزان خسارت را مشخص و شهرداری آن خسارت را پرداخت می کند.

اما اگر خسارت به عرصه یا همان زمین وارد شود یعنی اگر شهرداری بخواهد کل یا بخشی از ملک را تصرف نمایید، ارزش زمین به بهای یک سال قبل از ارزیابی در نظر گرفته می شود و شش درصد به مبلغ محاسبه شده اضافه خواهد شد. حال اگر مبلغ به دست آمده بیشتر از قیمت زمین باشد همان مبلغ در زمان ارزیابی مد نظر قرار می گیرد و شهرداری باید تمامی خسارت را پرداخت نماید.

 • شهرداری مزایایی برای همکاری مالکان نیز در نظر گرفته است.

برای بازسازی قسمت تخریب شده ساختمان برای مالکان  شهرداری گاهی جواز تراکم بیش از حد مجاز منطقه صادر می کند و همچنین ممکن است تخفیف های مالیاتی برای بعضی از املاک در نظر بگیرد

دریافت خسارت از شهرداری بابت عقب نشینی ساختمان

زمانی که مالک از طرح شهرداری با خبر می شود اگر قبل از دستور شهرداری و اجرای طرح، خود اقدام به تخریب ساختمان نماید و عقب نشینی ملک خود را انجام دهد، شهرداری خسارات وارده به ساختمان و بهای ملک را پرداخت نمی کند زیرا مالک خود عقب نشینی ساختمان را انجام داده است و نمی تواند ادعای خسارت از شهرداری کند وشهرداری نیز موظف نیست که تسهیلات تراکم و تخفیف مالیاتی برای ملک در نظر بگیرد.

اما چون مالک در اجرای طرح نو سازی معابر کاری انجام داده است ممکن است شهرداری تسهیلاتی به مالک عطا کند. پس یادتان باشد که عقب نشینی ساختمان باید با دستور شهرداری انجام شود.

download copy

عقب نشینی ساختمان در هنگام نوسازی

هنگامی که برای باسازی ساختمان خود تصمیم می گیرید لازم است که برای گرفتن پروانه بهره برداری به شهرداری مراجعه کنید. در این زمان ممکن است با دستورعقب نشینی ساختمان برخورد کنید. اگر شهرداری تصمیم به طرح تعریض خیابان های محل شما داشته باشد اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده باشد شما باید عقب نشینی ملک را در هنگام باسازی رعایت کنید.

 • در هنگام گرفتن پروانه ساخت برای باسازی ساختمان میزان عقب نشینی ساختمان را حتما از شهرداری دریافت کنید.
 • میزان عقب نشینی ملک را در هنگام ساخت و ساز و باسازی رعایت کنید.
 • بعد از اتمام ساخت و ساز اگر محدوده عقب نشینی را رعایت نکرده باشید قطعا با مشکلات فراوانی برخورد میکنید.
 • صدورگواهی پایان کار شهرداری در صورت هرگونه تخلف درعقب نشینی امکان پذیر نیست.
 • اگر در هنگام عقب نشینی محدوده را رعایت نکنید به اموال شهرداری تجاوز کرده اید چرا که طبق قانون معابر و خیابان ها متعلق به شهرداری هستند و جزء اموال شهرداری محسوب میشود.
 • ملکی که حدود عقب نشینی را رعایت نکرده باشد شهرداری می تواند آن ملک را تخریب یا برای آن جریمه صادر کند.

images 2 copy

نکاتی که برای پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی در هنگام عقب نشینی در زمان نوسازی وجود دارد که بهتر است بدانید

 • در هنگام گرفتن پروانه ساخت برای باسازی ساختمان میزان عقب نشینی ساختمان را حتما از شهرداری دریافت کنید.
 • میزان عقب نشینی ملک را در هنگام ساخت و ساز و باسازی رعایت کنید.
 • بعد از اتمام ساخت و ساز اگر محدوده عقب نشینی را رعایت نکرده باشید قطعا با مشکلات فراوانی برخورد میکنید.
 • صدورگواهی پایان کار شهرداری در صورت هرگونه تخلف درعقب نشینی امکان پذیر نیست.
 • اگر در هنگام عقب نشینی محدوده را رعایت نکنید به اموال شهرداری تجاوز کرده اید چرا که طبق قانون معابر و خیابان ها متعلق به شهرداری هستند و جزء اموال شهرداری محسوب میشود.
 • ملکی که حدود عقب نشینی را رعایت نکرده باشد شهرداری می تواند آن ملک را تخریب یا برای آن جریمه صادر کند.
images 4 copy 1

از طرح عقب نشینی ساختمان چگونه مطلع شویم؟

قبل از اجرای طرح توسط شهرداری ساختمان هایی که نیاز به عقب نشینی دارند به مالکان آنها  از راه های زیر اطلاع داده می شود:

 • در نشریات عمومی اطلاعات مربوط به طرح های نوسازی معابر چاپ وبه اطلاع مالکان می رسد.
 • نامه ایی در خصوص جزِییات طرح نوسازی برای مالکانی که ساختمان های آن ها در محدوده طرح نوسازی قرار گرفته است از طرف شهرداری ارسال می گردد که به طور کامل اطلاعات طرح برای آنها توضیح داده شده است.
 • گاهی نیز ماموران شهرداری به صورت حضوری به ساختمان ها مراجعه می کنند و مالکان را در جریان طرح قرار می دهند.
 • نکته حائز اهمیت این است  که حتما دقت کنید در هنگام خرید ملک در ابتدا به شهرداری مراجعه کنید و اطلاعات مربوط به عقب نشینی ملک را کسب کنید .

نتیجه گیری

اگر مالک محدوده عقب نشینی را رعایت نکند شهرداری میتواند آن ملک را تخریب یا جریمه کند.

 • مالک هایی که ملک آن ها در محدود طرح نوسازی شهرداری واقع شده است موظف به همکاری با شهرداری می باشند.
 • شهرداری برای همکاری مالکان تسهیلاتی از قبیل مجوز تراکم اضافه و تخفیف مالیاتی در نظر میگیرد.
 • شهرداری موظف است خسارت وارده شده به ساختمان ها را در هنگام عقب نشینی به مالک پرداخت کند.
 • مالک موظف است هنگام باسازی اگر شهرداری دستور عقب نشینی ملک را صادر کرد آن رارعایت کند.
 • اقدام خود سرانه به بازسازی و عقب نشینی ساختمان قبل از دستور شهرداری باعث می شود که شهرداری خسارت وارده را پرداخت نکند.

امتیاز شما

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه