معاملات فضولی

ماده ۲۴۷ قانون مدنی

وقتی کسی مالی رو که مالکش نیست یا از مالک برای فروش وکالت نداره و معامله میکنه البته در صورتی که مالک راضی به این امر باشه اصطلاحاً به این معامله معامله فضولی اطلاق می شه در این نوع معامله کسی که بدون سمت معامله می‌کنه رو اصطلاحاً فضول می نامند و شخصی را که فضول به جای او معامله نموده را مالک و طرف دیگر معامله را اصیل می گویند


وضعیت حقوقی معامله فضولی :

همانطور که می دونیم فروش مال غیر، خلاف قانون بوده و قرارداد باطل است مگر اینکه مالک پس از انجام معامله صراحتا رضایت خود را اعلام نماید.
طبق ماده ۲۵۳ در این گونه معاملات اگر مالک قبل از اجازه یا رد، فوت نماید اجازه یا رد با وارث است.

حکم معامله فضولی

برای نمونه فرض کنید که علی مالک یک زمین است. رضا، بدون آنکه وکیل علی باشد، اقدام به فروش زمین او به محمد می‌کند. در این مثال، علی مالک، رضا فضول و محمد اصیل است.

امکان دارد که شخص فضول، با سوءنیت (قصد و انگیزه‌ی بد) یا حتی بدون سوءنیت مال دیگری را مورد معامله قرار دهد یا حتی به گمان اینکه از طرف صاحب مال، وکالت یا نمایندگی دارد، اقدام به انعقاد معامله نماید که در هر حال نیازمند رضایت مالک است و علاوه‌بر تبعات حقوقی درصورت وجود سوء‌نیت، آثار کیفری هم دارد.

برای نمونه در مثال بالا، فرقی نمی‌کند که رضا از روی خیر‌خواهی (مثلا به دلیل اینکه علی نیازمند پول است) مبادرت به فروش زمین او کرده باشد یا با نیت بد (مثل درآوردن زمین از چنگ علی) دست به چنین کاری زده باشد. در هر حال معامله فضولی است. حال اگر رضا سوءنیت داشته باشد، می‌توان علیه او طرح دعوای کیفری نیز نماید. حتی اگر رضا فکر کرده باشد که وکیل علی است، و درواقع وکیل نبوده باشد، باز هم معامله از نوع فضولی است.

Instagram

امتیاز شما

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه