نکاتی که باید برای طراحی پارکینگ بدانیم!

نکاتی که باید برای طراحی پارکینگ بدانیم!

پارکینگ و انبار:در زندگی پر رفت و آمد امروزی داشتن یک اتومبیل برای هر خانواده ضروری به نظر می رسد. یکی از دغدغه های طراحان ساختمان های مسکونی در نظر گرفتن فضای پارکینگ به شکلی است که هر واحد از ساختمان حداقل یک فضای پارک و نگهداری از اتومبیل را داشته باشد. طراحی فضای داخلی پارکینگ متناسب با دیگر بخش های ساختمان بوده و رضایت خاطر ساکنان آن را جلب کند.

در این مطلب از مازی ملک با نکاتی در خصوص طراحی پارکینگ ساختمان های مسکونی آشنا خواهید شد:

 • ظوابط شهرداری برای طراحی پارکنیگ
 • استاندارد های طراحی پارکینگ
 • حداقل ارتفاع سقف، عرض استاندارد درب، عرض رمپ در طراحی پارکینگ
 • شعاع گردش ماشین در طراحی پارکینگ
 • طراحی تهویه در پارکینگ های سرپوشیده
 • طراحی پارکینگ خانه
 • طراحی کف پارکینگ مسکونی

ضوابط شهرداری برای طراحی پارکنیگ

شهرداری ها با تهیه و تنظیم قوانین و ضوابطی برای ساخت و ساز ها بر روند شکل گیری آنها نظارت می کند. بر همین اساس مجموعه ضوابط، استانداردها و ابعاد و اندازه هایی برای طراحی پارکینگ ساختمان های مسکونی وجود دارد که پیروی از آنها برای همه سازندگان الزامی است.
شهرداری ها برای اختصاص دادن فضای پارکینگ به واحد های مسکونی سرانه ای را در نظر گرفته اند که می توانید در زیر ببینید:

 • واحد مسکونی کوچکتر از 150 متر یک پارکینگ
 • 150 تا 200 متر 1.5 پارکینگ
 • بیش از 200 متر دو پارکینگ
 • هر واحد بالای 100 متر در طبقه اول و دوم به یک پارکینگ نیاز دارد.
 • همچنین درصورتی که تعداد واحد فرد باشد یک واحد از پارکینگ معاف است

استاندارد های طراحی پارکینگ

همه ما خوب می دانیم که طراحی فضای پارکینگ باید به گونه ای باشد تا برای ورود و خروج اتومبیل ها از آن مشکلی به وجود نیامده و رفت و آمد به آسان ترین شکل ممکن صورت بگیرد. بنابراین رعایت استانداردهای ابعاد و اندازه می تواند به این موضوع کمک بسیاری بکند:

 • حداقل دهانه یک پارکینگ 2.5 متر
 • حداقل دهانه دو پارکینگ کنار هم 4.5 متر
 • حداقل دهانه سه پارکینگ کنار هم 7 متر
 • طول مورد نیاز جهت پارکینگ 5 متر
 • حداقل فضای یک پارکینگ 2.5*5 متر

حداقل ارتفاع سقف، عرض استاندارد درب، عرض رمپ در طراحی پارکینگ

با توجه به اینکه به صورت معمول فضای پارکینگ ساختمان ها در طبقه همکف و یا زیرزمین در نظر گرفته می شود، باید ابعاد و اندازه های ورودی و فضای اشغال شده توسط رمپ ها (سطوح شیبدار) را نیز در طراحی مد نظر قرار داد.

 • حداقل ارتفاع مفید ورودی پارکینگ 1.80 متر
 • حداقل عرض در ورودی پارکینگ 3 متر
 • عرض رمپ یک طرفه 3 متر و دوطرفه 6 متر
 • عرض رمپ قوسی یک طرفه 3.65 متر و دوطرفه 7 متر
 • شیب رمپ پارکینگ 15 درصد

شعاع گردش ماشین در طراحی پارکینگ

مسیر عبور و مرور و گردش اتومبیل ها باید به گونه ای باشد تا راننده بتواند به راحتی آن را جا به جا کرده وارد پارکینگ کند و یا از آن خارج شود. بنابراین در شرایطی که همه ماشین ها در پارکینگ حضور دارند نیاز به فضایی باز برای حرکت خواهد داشت.

 • شعاع گردش یا طول مورد نظر جهت مانور 5 متر
 • شعاع داخلی مسیر گردش در کلیه پارکینگ ها 4.57 متر

طراحی تهویه در پارکینگ های سرپوشیده

پارکینگ های سرپوشیده باید بصورت طبیعی تهویه و درصورت عدم وجود سطوح کافی جهت تهویه طبیعی، با سیستم تاسیسات مکانیکی تهویه شوند.

طراحی کف پارکینگ مسکونی

جنس کف باید ازمصالح قابل شستشو باشد. در پارکینگ های متوسط و بزرگ سرپوشیده، مصالح پوشش ستون های فلزی باید با مواد مقاوم در برابر آتش پوشیده شوند. همه پارکینگ های اتومبیل باید مجهز به تجهیزات مبارزه با حریق باشند

طراحی پارکینگ خانه

باید به خاطر داشته باشیم که پارکینگ های خودرو و مسیرهای ورود و خروج آن نباید خطری را متوجه محل بازی کودکان نماید و دود، بو یا سروصدای ناشی از آن نباید مزاحم بازی کودکان در محل بازی، آسایش سکونت و کار، آرامش و استراحت در ساختمان و اطراف آن باشد.

در پارکینگ های کوچکی که برای آپارتمان های معمول طراحی و ساخته می شود، راه خروج استفاده کنندگان می تواند با مسیر ورود خودرو یکی باشد. در این پارکینگ ها، پیش بینی دو واحد پارک خودرو پشت سرهم مانعی ندارد. در پارکینگ های خصوصی، درصورت وجود ورودی مجزای دیگری برای افراد، پیش بینی ورودی سواره به میزان حداقل ١٨٠ سانتیمتر الزامی است.

هنگامی که طبقات دیگر ساختمان بوسیله راه پله ها از پارکینگ قابل دسترسی باشد، باید بین محفظه پله ها و پارکینگ یک فضای قرنطینه در نظر گرفته شود.
در کنار همه اینها حتی اگر تمامی ضوابط توسط طراحان و مجریان ساختمان رعایت شود. برای استفاده از فضای پارکینگ ساختمان ها حفظ حریم فضای پارک اتومبیل همسایگان ضروری است. بنابراین بهتر است که نکات لازم را در هنگام رانندگی رعایت کنیم.

امتیاز شما

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه