سیر تا پیاز تعمیرات و ساخت‌ و ساز روی زمین و املاک اوقافی

سیر تا پیاز تعمیرات و ساخت‌ و ساز روی زمین و املاک اوقافی

مازی ملک توجه شما عزیزان را به این مقاله جلب می کند

ساخت‌ و ساز روی زمین وقفی و املاک اوقافی

سیر تا پیاز تعمیرات و ساخت‌ و ساز روی زمین و املاک اوقافی با توجه به ماهیت املاک و
زمین­‌های اوقافی یک‌سری محدودیت­‌هایی در انجام تعمیرات و یا ساخت‌ و ساز روی زمین وقفی
 و این دسته از املاک وجود دارد که در صورت آشنا نبودن با این ضوابط و مقررات ممکن است باتجربه تلخ و ناخوشایندی مواجه بشوید.
 زمین­‌ها و املاک اوقافی ممکن است از سوی اداره اوقاف به اشخاص اجاره داده بشود.

آیا اگر ملک اوقافی نیاز به برخی تعمیرات و یا تغییرات داشته باشد، مستأجر می­‌تواند اقدام به تعمیرات کند؟

پرسش اینجا است که آیا اگر ملک اوقافی نیاز به برخی تعمیرات و یا تغییرات داشته باشد، مستأجر می­‌تواند اقدام به تعمیرات کند؟
اگر پاسخ مثبت است مرجع این درخواست کجاست؟
اصولاً مستأجر هر ملکی برای انجام تعمیرات موردنیاز در املاک اجاره‌­ای باید مراتب را به موجر یا مالک اطلاع بدهد و با اجازه او اقدام کند.
در املاک وقفی نیز این موضوع باید از سوی مستأجر رعایت شود. مرجع این درخواست نیز شخص متولی است.

املاک وقفی از نوع وقف عام

در املاک وقفی که از نوع وقف عام باشد این اجازه باید از اداره اوقاف به عمل آید. اگر متولی به هر دلیلی اجازه تعمیر یا تغییری
در ملک وقفی اجاره­‌ای به مستأجر آن ملک ندهد،
قاعدتاً چون مستأجر نمی­‌تواند از مورد اجاره استفاده کامل ببرد بنابراین اجاره برای مدت باقی‌مانده باطل است.
مطالعه کنید:آیا خرید وکالتی خانه و آپارتمان اعتبار دارد؟

وضعیت زمین اجاره ای از طرف اوقاف

اگر زمینی از طرف اوقاف به کسی اجاره داده شود و به مستأجر اجازه احداث بنا و ساختمان روی آن زمین داده بشود
و مستأجر مبادرت به احداث بنا کند، پس آن مستأجر مالک بنا محسوب می­‌شود و فقط باید اجاره عرصه (زمین بدون بنا)
را به اوقاف پرداخت بکند. یک نکته مهم در رابطه با ساخت‌وساز روی زمین­‌های وقفی این است که اگر اوقاف اجازه ساخت‌وساز بدهد
معمولاً برای اعیانی یعنی بنای ساخته‌ شده روی زمین وقفی، سندی تحت عنوان سند اعیانی به نام مستأجر صادر می­‌شود.

ساخت‌ و ساز روی زمین وقفی

سیر تا پیاز تعمیرات و ساخت‌ و ساز روی زمین و املاک اوقافی متأسفانه بعضی از مستاجرین املاک اوقافی بدون اجازه اوقاف مبادرت به ساخت‌ و ساز روی زمین وقفی و
احداث بنا روی زمین اجاره‌­ای که از اوقاف گرفته‌اند می­‌کنند که در صورت عدم دریافت اجازه قبلی یا رضایت بعدی اوقاف،
عمل مستأجر در حکم تصرف و غصب می­باشد و پس از شکایت از سوی دادگاه دستور قلع‌وقمع بنای احداث‌شده روی زمین داده می­شود.

فروش زمین وقفی

کسی که مالک اعیانی روی زمین وقفی باشد با اجازه اوقاف می­‌تواند ملک خود را به شخص دیگری بفروشد.
علت این اجازه آن است که ملک مستأجر روی زمین (عرصه) وقفی است و استفاده اعیانی مستلزم استفاده و یا ورود به زمین وقفی است
که در اختیار اداره اوقاف می­باشد. در صورت تجویز فروش، از سوی اداره اوقاف یک اجاره نامه نسبت به عرصه با خریدار بسته می­‌شود.

امتیاز شما

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه